Persoonsgegevens en cookies


HOE WERKT HET?


BEHEER MIJN COOKIES 


I – ONZE BELOFTES


Je gegevens worden niet verhuurd of overgedragen

Je persoonsgegevens (dat wil zeggen: alles wat je ons toevertrouwt) zijn uitsluitend bestemd voor DECATHLON. We verbinden ons ertoe om deze gegevens nooit te verkopen of te verhuren. Dit is heel belangrijk voor ons. Als we nu en dan op onderaannemers vertrouwen, handelen die uitsluitend voor onze rekening en in overeenstemming met onze instructies.


We zijn transparant over alle gegevens die op jou betrekking hebben

Op deze pagina vindt je op welke verschillende manieren jouw persoonlijke gegevens behandeld kunnen worden. Waar, wanneer, hoe en waarom we je gegevens verwerken en wat je rechten zijn.


Onze communicatie is afgestemd op jouw zoektocht naar een baan

We willen je zo goed mogelijk begeleiden in de zoektocht naar een job. Een gepersonaliseerde communicatie helpt ons om jou de vacatures te tonen die het best aansluiten bij jouw profiel.  


II – HOE GEBRUIKEN WE JE GEGEVENS?


Je sollicitatiegegevens


 • Verwerkingsverantwoordelijke
  De gegevens die je ons toevertrouwt, worden verwerkt door DECATHLON BELGIUM SA, Jules Bordetlaan 1, 1130 Brussel naargelang de functie die je zoekt.


 • Verwerkte gegevens
  We verwerken enkel die gegevens nodig voor de selectie en rekrutering van onze toekomstige collega’s. Afhankelijk van de vacature kan het gaan om de volgende gegevens: 

  • CV

  • Motivatiebrief 

  • Video (indien van toepassing)

  • Competentievragenlijst (indien van toepassing)

  • Persoonlijkheidskenmerken

  • Waarden 

  • Favoriete sport(en)

  • Aantal beschikbare uren en dagen (in functie van het type contract)

  • Reden voor deeltijds werk (indien van toepassing)

  • Tevredenheidsenquête


 • Hoelang worden je gegevens bewaard?
  We bewaren je sollicitatiegegevens maximaal twee jaar na het laatste contact met onze rekruteerders. Het laatste contact beschouwen we als de datum waarop je ermee akkoord bent gegaan om je gegevens te verzamelen.


 • Je rechten
  Je mag altijd vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of zelfs te schrappen door je toestemming in te trekken. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook vragen om je gegevens door te spelen aan een andere entiteit dan DECATHLON. Een e-mail naar het adres dpo.belgium@decathlon.be volstaat.


 • Bestemming van de gegevens
  Je gegevens zijn enkel bestemd voor DECATHLON, met name voor de verschillende rekruteerders die hun aanwervingen helemaal zelf beheren. We gebruiken ook onderaannemers voor technische diensten, zoals het gebruik van een software-oplossing. Hun toegang tot jouw gegevens wordt strikt bepaald door DECATHLON. Ze kunnen je gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het uitvoeren van hun dienstverlening.


 • Overdracht buiten de EU
  Bij DECATHLON stellen we alles in het werk om je persoonsgegevens te beschermen door de Europese regelgeving te respecteren. Je gegevens worden opgeslagen op servers. Daarbij is het mogelijk dat ze worden overgedragen buiten de Europese Unie.


 • Wettelijke grondslag van de verwerking
  De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt pas nadat we je toestemming hebben gekregen.


 • Volledig geautomatiseerde profilering of besluitvorming waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn die je wezenlijk treffen

Je aanwerving vormt niet het voorwerp van een volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming van onze kant.Beheer van cookies

Cookies zijn bestanden die op je computer of smartphone worden geïnstalleerd. Ze stellen ons in staat om informatie over je browsegedrag op onze websites en mobiele applicaties op te slaan. Deze cookies dienen verschillende doelen. Een korte toelichting. 


De cookies die door DECATHLON worden geplaatst en gebruikt:


 • Functionele cookies:
  met deze cookies kan je tijdens het browsen de belangrijkste functies van de site gebruiken, zoals het beheer van je winkelwagentje of het behoud van je identificatie.

 • Analysecookies:
  met deze cookies kunnen we de bezoeken aan onze website https://joinus.decathlon.be opvolgen en statistisch analyseren.


 • Cookies voor sociale media:
  met deze cookies zie je onze publicaties op sociale media, op basis van je bezoek aan onze website https://joinus.decathlon.be


Technische of functionele cookies die zonder uw toestemming geplaatst worden omdat ze noodzakelijk zijn

Tag / Oplossing

Doel van de cookie

Naam van de cookie

Levensduur van de cookie zodra het op de terminal is geplaatst

Didomi

De gebruiker om toestemming vragen voordat een tracer wordt geactiveerd waarvoor toestemming is vereist


euconsent-v2


1 jaar 

Didomi

De gebruiker om toestemming vragen voordat een tracer wordt geactiveerd waarvoor toestemming is vereist

didomi_token

1 jaar

Decathlon 

Bevat de taal van de gebruiker om bepaalde inhoud te personaliseren 


lokaal


25 maand

Decathlon

Een veiligheidscookie voor de herkenning van BOTS en kwaadaardig verkeer 


datadome


1 jaar Het publiek en de prestaties van de cookies meten


Tag / Solution

Doel van de cookie

Naam van de cookie

Levensduur van de cookie zodra het op de terminal is geplaatst

Matomo


Gebruikt om tijdelijk (1 sessie) enkele gegevens op te slaan voor een goede gebruikservaring 


_pk_id.9.af3e


sessie

Matomo


Gebruikt om enkele unieke gebruikersgegevens te bewaren, zoals de unieke identificatiesleutel.


_pk_id.9.af3e


25 maand


III – GOED OM WETEN


Meer informatie over de overdracht

Het is mogelijk dat jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Unie. Maak je geen zorgen, dergelijke overdrachten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Een korte toelichting …


 • Waarom worden je gegevens soms overgedragen?

De overdracht van je gegevens buiten de Europese Unie kan voornamelijk worden toegeschreven aan de plaats waar onze onderaannemers gevestigd zijn.

Om je een dienstverlening van de best mogelijke kwaliteit aan te bieden, hebben we namelijk besloten om bepaalde activiteiten uit te besteden aan gespecialiseerde dienstverleners met echte expertise in hun domein (denk aan hosting). En sommige van die dienstverleners zijn buiten de Europese Unie gevestigd.


 • Hoe wordt een dergelijke gegevensoverdracht geregeld?

Het maakt niet uit in welk land de onderaannemers precies gevestigd zijn; we selecteren ze altijd met de grootst mogelijke zorg. Dit geldt met name voor de manier waarop jouw gegevens worden beveiligd. Deze onderaannemers handelen enkel op instructie van DECATHLON en gebruiken je gegevens nooit voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van de diensten die we aan hen toevertrouwen. Er wordt systematisch een contract afgesloten tussen DECATHLON en de geselecteerde onderaannemers.

Als onze dienstverleners buiten de Europese Unie gevestigd zijn, gaan we terdege na of het wettelijke kader in het betrokken land een voldoende hoog beveiligingsniveau biedt.

De lijst van die landen vind je hier:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Als dit niet mogelijk is, zullen we deze overdrachten beheren door middel van passende juridische mechanismen, waaronder de ondertekening van aanvullende contractuele clausules die specifiek zijn voorzien voor dit type overdracht.


 • Hoe weet je of jouw gegevens worden overgedragen?

Als je wilt weten of jouw gegevens buiten de EU worden overgedragen, ga je naar de rubriek 'Overdracht buiten de EU' die je in de beschrijving van onze privacybeleid per verwerking type kan lezen. 

 

IV – JOUW RECHTEN


Het feit dat je ons jouw gegevens toevertrouwt, betekent niet dat je de controle erover verliest, integendeel! 


Je hebt verschillende rechten. Sommigen daarvan zijn van toepassing op elke vorm van verwerking van je gegevens, andere zijn afhankelijk van het type verwerking dat wordt uitgevoerd en, meer in het bijzonder, van de juridische grondslag waarop ze zijn gebaseerd (contract, wettelijke verplichting, toestemming, wettig belang, enz.).


Hieronder vind je een korte beschrijving van deze rechten en de modaliteiten van hun toepassing. 


Om precies te weten welke rechten van toepassing zijn op een bepaalde verwerking van je gegevens, kijk je in ons privacybeleid in de rubriek "jouw rechten" naar de beschrijving van de verwerking die op de betrokken gegevens van toepassing is. 


Het recht op toegang:

Dit recht geeft je de mogelijkheid om ons vragen te stellen over de manier waarop jouw gegevens worden behandeld (welke soort gegevens, reden van de verwerking, enz.). Het biedt je ook de mogelijkheid om een kopie op te vragen van alle gegevens die betrekking hebben op jou. Dit recht is van toepassing ongeacht de wettelijke grondslag van de verwerking.


Het recht op correctie:

Een verhuis, een aanpassing van je cv, een nieuwe sport, ... er zijn heel wat denkbare situaties die ertoe kunnen leiden dat je jouw gegevens bijwerkt. Dat is precies waar het recht tot wijziging voor dient. Dit recht is van toepassing ongeacht de wettelijke grondslag van de verwerking.


Het recht op bezwaar:

Dit is het recht om "nee" te zeggen, het recht om niet te worden opgenomen in een bepaalde gegevensverwerking of om daar niet langer in te worden opgenomen. Dit recht is van toepassing wanneer de behandeling gebaseerd is op het "wettige belang" van Decathlon, op voorwaarde dat dit belang niet "dwingend" is.


Het recht op wissing:

Dit is het recht om te worden vergeten. Decathlon heeft geen enkele reden om jouw gegevens langer te bewaren dan echt noodzakelijk is. Alle gegevens over jou worden automatisch verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die wordt vermeld op het moment waarop we je gegevens verzamelen.


Wanneer jouw toestemming nodig is voor de gegevensverwerking of wanneer die verwerking gebeurt op basis van het wettige (niet-dwingende) belang van Decathlon, dan kun je vragen dat jouw gegevens sneller worden verwijderd. Hoe? Het enige wat je moet doen, is aangeven dat je jouw toestemming wilt intrekken of dat je gebruik wilt maken van jouw recht om je tegen de verwerking te verzetten.


Het recht op overdraagbaarheid:

Dit recht geeft je de mogelijkheid om te vragen dat gegevens die op jou betrekking hebben, aan jou worden overgemaakt, op voorwaarde dat de verwerking ervan onderworpen is aan jouw toestemming of aan een contractuele relatie. Wat is het verschil met het recht op toegang? We zijn verplicht om jou de gegevens te bezorgen in een formaat dat technisch kan worden gebruikt door jezelf of door een andere entiteit dan Decathlon.


Recht op beperking:

Dit recht is een aanvulling op bepaalde van de hierboven uiteengezette rechten. Het biedt je de mogelijkheid je gegevens te laten 'vastzetten', bijvoorbeeld na een verzoek om correctie. In geval van twijfel over de wettigheid van een van onze verwerkingen, kun je op grond van dit recht onze teams vragen de verwerking van je gegevens te staken, zonder de gegevens echter te wissen. Ten slotte kun je, indien je jouw rechten wenst te doen vaststellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de rechter, ook vragen dat je persoonsgegevens worden 'bevroren'. Voor meer vragen kun je altijd bij ons terecht!


Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op een van de volgende adressen:

 • Het is voldoende dat je een berichtje stuurt naar het adres: dpo.belgium@decathlon.be

 • Per post: DECATHLON BE – bescherming persoonsgegevens –Jules Bordetlaan 1, 1140 EVEREOm je vraag zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • de verwerking(en) waarop je vraag betrekking heeft;

 • het recht dat/de rechten die je wilt uitoefenen;

 • alle informatie die ons in staat stelt na te gaan of de persoon die het verzoek indient, wel degelijk de persoon is op wie de verwerking betrekking heeft (naam , voornaam, mailadres, enz.).


Als je ondanks onze inspanningen toch van mening bent dat je rechten niet zijn gerespecteerd, dan kun je altijd contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.


V - FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING 


De manier waarop we jouw gegevens verwerken, laat je niet koud ... en dat is ook niet meer dan normaal! 


Door me als functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, vertrouwde DECATHLON mij de opdracht toe om erop toe te zien dat we bij het uitoefenen van onze commerciële activiteit geen inbreuken plegen op jouw rechten en privacy. Ik stel dan ook alles in het werk om deze opdracht met trots en met de nodige nederigheid te vervullen.


Een vraag, een opmerking, een bezorgdheid, ...? Ik sta voor je klaar!


Natali, functionaris voor gegevensbescherming bij Decathlon.

Contact: dpo.belgium@decathlon.be